Thí nghiệm vi sinh trong mỹ phẩm tắm và sản phẩm làm đẹp nói chung

Thí nghiệm vi sinh trong mỹ phẩm tắm và sản phẩm làm đẹp nói chung

Challenge Test for Cosmetics – Thí nghiệm vi sinh trong mỹ phẩm tắm và sản phẩm làm đẹp nói chung

Trao đổi với Dr. Mike – Chief formulator của Indochine Natural về những test mà sản phẩm phải trải qua trước khi được xuất xưởng. Mình được hiểu hơn về thí nghiệm thách thức khả năng kháng khuẩn của sản phẩm. Mà đặc biệt hơn nữa là sản phẩm của Indochine Natural không dùng bất cứ chất kháng khuẩn, chất bảo quản nào. Sản phẩm hoàn toàn tự kháng khuẩn và diệt khuẩn.

Thí nghiệm vi sinh cho mỹ phẩm là một thí nghiệm thiết yếu, liên quan đến khả năng kháng khuẩn của sản phẩm chống lại sâm nhiễm của vi sinh vật. Kết quả rất quan trọng đối với việc đánh giá an toàn sản phẩm mỹ phẩm, phù hợp với các yêu cầu của Quy chế quản lý sản xuất mỹ phẩm (EC) số 1223/2009.

Thời gian tiến hành thí nghiệm thường kéo dài khoảng 30 ngày. Phương pháp thí nghiệm được sử dụng để đánh giá chất lượng sản phẩm cho việc xuất hiện của vi khuẩn được gọi là “USP 61”.

 Thí nghiệm vi sinh thách thức khả năng kháng khuẩn bao gồm các bước cơ bản sau:

• Sản phẩm được kiểm nghiệm để đánh giá biểu hiện của mầm bệnh trên sản phẩm hoàn chỉnh.
• Sản phẩm được tách ra thành 5 mẫu thử riêng biệt.
• Mỗi mẫu thử sẽ bị sâm nhiễm bởi nhiều loại vi sinh vật khác nhau với số lượng khá cao.
• Mẫu thử được ủ ở nhiệt độ phòng trong một khoảng thời gian (thường ít nhất là 7 ngày).
• Sau 7 ngày mẫu thử được đánh giá lại với sự hiện diện của các vi sinh vật được tiêm vào.
• Mẫu thử được ủ thêm và mang ra phân tích ở điểm 14, 21 và 28 ngày.

Các vi sinh vật được dùng để kiểm tra khả năng kháng khuẩn là:

• Pseudomonas aeruginosa: vi khuẩn gram âm, rất cứng
• Escherichia coli: vi khuẩn gram âm, tương tự như nhiều mầm bệnh
• Staphylococcus aureus: vi khuẩn gram dương, mầm bệnh cơ hội
• Candida albicans: Nấm (nấm men), mầm bệnh cơ hội
• Aspergillus niger: Nấm (nấm mốc), mầm bệnh cơ hội

Kết quả mong muốn trong bất kỳ thí nghiệm vi sinh thách thức khả năng kháng khuẩn, là sự suy giảm nhanh chóng của tất cả các vi sinh vật trong môi trường sản phẩm.

Kết quả cho sản phẩm Indochine Natural là tỷ lệ chết 99,99% của các vi sinh vật này. Sản phẩm hoàn toàn tự kháng khuẩn và diệt khuẩn, không cần đến bất cứ chất kháng khuẩn hay bảo quản nào.

 

Thí nghiệm vi sinh trong mỹ phẩm tắm

 

Quy trình sản xuất tiêu chuẩn và công thức đặc biệt, cho sản phẩm vượt trội và an toàn.

Indochine Natural Team

#indochinenaturallifestyle #healthyliving #loveyourskin #highquality #highvalue

Gửi comment