Chứng nhận tiêu chuẩn HALAL cho mỹ phẩm

Chứng nhận tiêu chuẩn HALAL

Chứng nhận tiêu chuẩn HALAL cho mỹ phẩm

Chứng nhận tiêu chuẩn Halal cho mỹ phẩm tắm chăm sóc cơ thể

Đối với khối các nước Hồi giáo, chứng nhận tiêu chuẩn HALAL là bảo lãnh cho những thành viên của họ, mua sản phẩm mà không phải lo ngại về chất lượng và thành phần của sản phẩm.

1. Về định nghĩa:
– Là sản phẩm làm sạch, chăm sóc cơ thể
– Sản xuất tuân thủ theo các quy định của luật Hồi giáo
– Không chứa các chất bị cấm theo tiêu chuẩn Hồi giáo

2. Quy định về chất cấm:
– Các chế phẩm từ động vật (có danh sách chất cấm)
– Các chế phẩm từ thực vật có hại
– Ethanol (chất cồn) ở mọi định dạng
– Không có chế phẩm lên men

3. Quy định về chất cho phép:
– Các chế phẩm từ thực vật có lợi
– Các chế phẩm từ các chất không nằm trong danh sách cấm

Theo như quy định của chứng nhận tiêu chuẩn HALAL và Quy định tiêu chuẩn sản phẩm của INDOCHINE NATURAL, sản phẩm của Indochine natural hoàn toàn phù hợp với tiêu chuẩn VEGAN.

Chứng nhận tiêu chuẩn HALAL2Chứng nhận tiêu chuẩn HALAL

 

Gửi comment